• CURSUS OMGANG MET PADS

  • Over

   Wellness Profi Center is naast een veelzijdige sportschool ook een erkend opleidingsinstituut van Fitvak. Dit instituut genaamd Physical Fitness Advies Buro geeft onder andere twee keer per jaar een Fitnesstrainer A, een fitnesstrainer B en een Personal Trainer opleiding erkend vanuit Fitvak. Wij hebben een slagingspercentage tegen de 90% en stellen aandacht en deskundigheid voorop naar onze cursisten.

   Onze docenten zijn goed gediplomeerd en hebben jarenlang ervaring. Daarnaast proberen wij ook innovatief te zijn door middel van het opzetten van eigen cursussen die een toegevoegde waarde hebben om als (Personal) Trainer te fungeren en allround te kunnen zijn. Daarnaast heeft het Physical Fitness Advies Buro ook zelf lesdagen opgezet als aanvulling in de opleidingen. U zult dus ondervinden dat niet alle vakken bij elk opleidingsinstituut in Nederland hetzelfde zijn. Bekijk dit goed zodat u de juist keuze kunt maken.

   De cursus Omgang met pads hebben wij zelf ontwikkeld en is voor iedereen toegankelijk en is erg leerzaam en leuk! Na het afronden van de cursus omgang met pads ontvangt u een certificaat vanuit het Physical Fitness Advies Buro

  • Opleidingsinformatie

   Belangrijk

   •     Vereiste vooropleiding: geen
   •     Doelgroep: (Personal)Trainers en (sportieve) mensen die geïnteresseerd zijn in het werken met en op pads
   •     Kosten: 125,- euro, exclusief 21% btw
   •     Duur: één zondag van 12.00 tot 17.00
   •     Datum:  06-10-2019
   •     Diplomering: een certificaat vanuit het Physical Fitness Advies Buro

   De volgende onderwerpen komen aan bod:

   • Moet u mensen ook (kick)boksen leren? (voor en nadelen)
   • Welke houding wel en niet?
   • Stoten, trappen en combinaties
   • Wat zijn leuke materialen?
   • Hoe moet u vangers en trapkussens vasthouden?
   • Bescherm u zelf (gewrichten)
   • Positieve agressie en negatieve agressie (mentaal)

   N.B.
   Volgt u in 2014 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of hebt u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag u hiervoor de kosten, zoals lesgeld en kosten van de studieboeken onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

   Lees hier de voorwaarden van de Belastingdienst.

  • Aanmelden en rooster

   • Download hier het inschrijfformulier

   Voor meer informatie kunt u e-mailen naar tamara@wellnessproficenter.nl of bellen naar 0299-428876 (Tamara de Lang)

   

   

   

   

   

   

 • FITNESSTRAINER A SPOEDCURSUS

  • Over

   Wellness Profi Center is naast een veelzijdige sportschool ook een erkend opleidingsinstituut van Nl Actief. Dit instituut genaamd Physical Fitness Advies Buro geeft onder andere twee keer per jaar een Fitnesstrainer A en een fitnesstrainer B opleiding erkend vanuit NL Actief. Wij hebben een slagingspercentage tegen de 90% en stellen aandacht en deskundigheid voorop naar onze cursisten.

   Onze docenten zijn goed gediplomeerd en hebben jarenlang ervaring. Daarnaast proberen wij ook innovatief te zijn door middel van het opzetten van eigen cursussen die een toegevoegde waarde hebben om als (Personal) Trainer te fungeren en allround te kunnen zijn. Daarnaast heeft het Physical Fitness Advies Buro ook zelf lesdagen opgezet als aanvulling in de opleidingen. U zult dus ondervinden dat niet alle vakken bij elk opleidingsinstituut in Nederland hetzelfde zijn. Bekijk dit goed zodat u de juist keuze kunt maken.

   Na het afronden van de (spoed) Fitnesstrainer A opleiding ontvangt u een erkend Fitnesstrainer A diploma waarmee u zich in Fitned.nl kunt registreren
   op niveau 3.

   De opleiding wordt gegeven door Michel van Halderen, (40 jaar topsporttrainer).

  • Opleidingsinformatie

   Belangrijk:

   •     Vereiste vooropleiding: geen, toelating wordt bepaald op basis van behaalde diploma’s en ervaring
   •     Kosten: 500,- euro inclusief examenkosten en inclusief 21% BTW .
   •     Duur: drie dagen verspreid over drie maanden vanaf 06-03-21. In deze drie maanden leert u dus zelfstandig
   •     Dagen: portfolio middag, theorie-examen
    en het praktijkexamen. (drie totaal)
   •     Cursusmateriaal: boek Fitnesstrainer A en eventuele handouts, bij prijs inbegrepen
   •     Stage: Ja maar hoeveelheid uren zelf af te stemmen met het stage-adres.
   •     Vrijstelling: op aanvraag bij NL Actief.
   •     Diplomering: Fitned.nl niveau 3 diploma, rijkserkend

   Heeft u nog geen ervaring als trainer en/of nog geen eerdere opleiding gevolgd? Kies dan voor de complete Fitnesstrainer A. Denkt u dat u voldoende ervaring heeft en heeft u toch behoefte aan meer contacturen, kies dan voor de verkorte Fitnesstrainer A opleiding variant. Let op: deze opleidingsvariant vereist een hoge mate aan zelfstandigheid en leervaardigheid. Laat u informeren over welke variant het beste bij u past via tamara@wellnessproficenter.nl

   Hoe gaat deze opleiding in z’n werk? U ontvangt het boek van ons en die leert u zelfstandig tijdens de duur van de opleiding. U zoekt een stage-adres waar u het portfolio kunt maken. U legt het theorie-examen bij ons af en na een goedgekeurde portfolio mag u praktijkexamen bij ons afleggen.  Zie het lesrooster onderin voor de data.

   Tijdens het maken van het portfolio kunt u advies en hulp krijgen via de e-mail, telefoon en tijdens één contactmoment persoonlijk bij ons op de sportschool om de portfolio samen door te nemen. U kunt ook gebruik maken van de algemene portfolio

   N.B.
   Volgt u een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of hebt u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag u hiervoor de kosten, zoals lesgeld en kosten van de studieboeken onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

  • Examen

   Het examen bestaat uit 3 onderdelen:

   •     Theorie (60 multiple choice vragen)
   •     Praktijk (lesgeven)
   •     Portfolio (in samenwerking met stage-adres)

   Het praktijkexamen is de laatste proeve van bekwaamheid. Voordat hieraan meegedaan mag worden dienen eerst de theorie toets en het portfolio voldoende beoordeeld te zijn.

  • Portfolio

   Voor de exacte inhoud, criteria en vereisten van de deelopdrachten, download hier de portfolio handleiding.

  • Overige informatie

   Voor meer informatie en inschrijving kunt u e-mailen naar info@wellnessproficenter.nl of bellen naar 0299-428876 (Michel van Halderen).

 • FITNESSTRAINER B

  • Over

   Wellness Profi Center is naast een veelzijdige sportschool ook een erkend opleidingsinstituut van NL Actief. Dit instituut genaamd Physical Fitness Advies Buro geeft onder andere twee keer per jaar een Fitnesstrainer A, een fitnesstrainer B en een Personal Trainer opleiding erkend vanuit NL Actief. Wij hebben een slagingspercentage tegen de 90% en stellen aandacht en deskundigheid voorop naar onze cursisten.

   Onze docenten zijn goed gediplomeerd en hebben jarenlang ervaring. Daarnaast proberen wij ook innovatief te zijn door middel van het opzetten van eigen cursussen die een toegevoegde waarde hebben om als (Personal) Trainer te fungeren en allround te kunnen zijn.

   Na het afronden van de Fitnesstrainer B opleiding ontvangt u een erkend Fitnesstrainer B diploma waarmee u zich in Fitned.nl kunt registreren op niveau 4.

  • Opleidingsinformatie

   Belangrijk:

   •     Vereiste vooropleiding: NL Actief Fitnesstrainer A, andere vooropleidingen op aanvraag bij NL Actief
   •     Kosten: 1250,- euro inclusief examenkosten en inclusief 21% BTW, het is ook mogelijk maximaal in 4 termijnen te betalen (N.B.)
   •     Duur: 7,5 maanden
   •     Datum: start bij voldoende aanmeldingen (de cursus is altijd op zondag)
   •     Cursusmateriaal: boek Fitnesstrainer B, bij de prijs inbegrepen.
   •     Stage: ja en nee (eigen keuze). u kunt de scriptie zelfstandig maken met een gekozen casuïstiek of een trainer/begeleider benaderen i.v.m. het begeleiden van een (wedstrijd) sporter
   •     Vrijstelling: op aanvraag bij Fitvak
   •     Diplomering: Fitned.nl niveau 4 diploma, rijkserkend en het rijkserkende Personal Trainer diploma niveau 3

   N.B.
   Volgt u een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of hebt u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag u hiervoor de kosten, zoals lesgeld en kosten van de studieboeken onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

  • Examen

   Om de Fitnesstrainer B te behalen dient u een portfolio te schrijven over een gekozen casuïstiek . U kunt dit met eigen ervaring volledig zelfstandig doen of samenwerken met een trainer of een fysiotherapeut. Dit vindt plaats op een zelf gekozen stageplek. Deze scriptie moet voldaan aan een aantal voorwaarden die wij met uw zullen doornemen. U zult uw casuïstiek op theoretisch gebied moeten onderbouwen naar een examinator toe. Daarnaast heeft u tijdens de opleiding nog een schriftelijk theoretisch examen over het boek. Het schriftelijke examen kunt u kosteloos bij ons een tweede keer herkansen.

   Na de goedgekeurde portfolio door uw stagebegeleider en het opleidingsinstituut,  kunt u deelnemen aan het panelgesprek. In dit gesprek zult u de portfolio gaan verdedigen naar twee examinatoren. Tijdens dit panelgesprek is er nog een cursist aanwezig die ook zijn of haar portfolio verdedigt. Het is de bedoeling dat er een interactie zal ontstaan met twee examinatoren en twee cursisten. Voordat het panelgesprek start geeft u een korte introductie over de casus middels een powerpoint.

  • Aanmelden en rooster

   Voor meer informatie en/of inschrijving kunt u e-mailen naar info@wellnessproficenter.nl of bellen naar 0299-428876 (Michel van Halderen)

 • FITNESSTRAINER A VERKORT

  • Over

   Wellness Profi Center is naast een veelzijdige sportschool ook een erkend opleidingsinstituut van NL Actief. Dit instituut genaamd Physical Fitness Advies Buro geeft onder andere twee keer per jaar een Fitnesstrainer A en een fitnesstrainer B opleiding erkend vanuit NL Actief. Wij hebben een slagingspercentage tegen de 90% en stellen aandacht en deskundigheid voorop naar onze cursisten.

   Onze docenten zijn goed gediplomeerd en hebben jarenlang ervaring. Daarnaast proberen wij ook innovatief te zijn door middel van het opzetten van eigen cursussen die een toegevoegde waarde hebben om als (Personal) Trainer te fungeren en allround te kunnen zijn. Daarnaast heeft het Physical Fitness Advies Buro ook zelf lesdagen opgezet als aanvulling in de opleidingen. U zult dus ondervinden dat niet alle vakken bij elk opleidingsinstituut in Nederland hetzelfde zijn. Bekijk dit goed zodat u de juist keuze kunt maken.

   Na het afronden van de (verkorte) Fitnesstrainer A opleiding ontvangt u een erkend Fitnesstrainer  A diploma waarmee u zich in Fitned.nl kunt registreren op niveau 3.

   De opleiding wordt gegeven door Michel van Halderen, (40 jaar topsporttrainer).

   De theorie dient u zelfstandig te leren en u komt alleen op de praktijkdagen. De praktijkdagen worden als blauw gearceerde vakken op het rooster aangegeven, waarin testen/meten, lesgeven, portfolio en theorie-examen voorbereiding aan bod komen. Deze opleiding is bedoeld voor degene met ervaring of veel affiniteit in de fitnessbranche die een erkend diploma willen behalen op korte termijn.

  • Opleidingsinformatie

   Belangrijk:

   •     Vereiste vooropleiding: geen, toelating wordt bepaald op basis van behaalde diploma’s en ervaring
   •     Kosten: 750,- euro inclusief examenkosten en inclusief 21% BTW, het is ook mogelijk in twee termijnen te betalen (N.B.)
   •     Duur: 4 praktijkdagen verwerkt in 3 maanden, de periode van de volledige Fitnesstrainer A
   •     Datum: vanaf 06-03-21 (zie blauwe lesdagen rooster)
   •     Cursusmateriaal: boek Fitnesstrainer A en eventuele handouts, bij prijs inbegrepen
   •     Stage: Ja maar hoeveelheid uren in overleg met het stage-adres.
   •     Vrijstelling: op aanvraag bij NL Actief.
   •     Diplomering: Fitned.nl niveau 3 diploma, rijkserkend

   De theorie dient u zelfstandig te leren, u komt alleen op de praktijkdagen. De praktijkdagen worden als blauwe lesdagen op het rooster aangegeven, waarin testen/meten, lesgeven, portfolio en theorie-examen voorbereiding aan bod zullen komen. Deze opleiding is bedoeld voor personen met ervaring of veel affiniteit in de fitnessbranche die een erkend Fitvak A diploma willen behalen en goed zelfstandig de theorie tot zich kunnen nemen.

   N.B.
   Volgt u een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of hebt u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag u hiervoor de kosten, zoals lesgeld en kosten van de studieboeken onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

  • Examen

   Het examen bestaat uit 3 onderdelen:

   •     Theorie (60 multiple choice vragen)
   •     Praktijk (lesgeven)
   •     Portfolio (in samenwerking met je stage-adres)

   Het praktijkexamen is de laatste proeve van bekwaamheid. Voordat hieraan meegedaan mag worden dienen eerst de theorie toets en het portfolio voldoende beoordeeld te zijn.

  • Portfolio

   Voor de exacte inhoud, criteria en vereisten van de deelopdrachten, download hier de portfolio handleiding.

  • Overige informatie

   •     Download hier het inschrijfformulier
   •    Bekijk hier het lesrooster (alleen de blauwe dagen zijn van toepassing)

   Voor meer informatie en/of inschrijving kunt u e-mailen naar tamara@wellnessproficenter.nl of bellen naar 0299-428876 (Tamara de Lang).

 • FITNESSTRAINER A VOLLEDIG

  • Over

   Wellness Profi Center is naast een veelzijdige sportschool ook een erkend opleidingsinstituut van NL Actief. Dit instituut genaamd Physical Fitness Advies Buro geeft onder andere twee keer per jaar een Fitnesstrainer A en een fitnesstrainer B opleiding erkend vanuit NL Actief. Wij hebben een slagingspercentage tegen de 90% en stellen aandacht en deskundigheid voorop naar onze cursisten.

   Onze docenten zijn goed gediplomeerd en hebben jarenlang ervaring. Daarnaast proberen wij ook innovatief te zijn door middel van het opzetten van eigen cursussen die een toegevoegde waarde hebben om als (Personal) Trainer te fungeren en allround te kunnen zijn. Daarnaast heeft het Physical Fitness Advies Buro ook zelf lesdagen opgezet als aanvulling in de opleidingen. U zult dus ondervinden dat niet alle vakken bij elk opleidingsinstituut in Nederland hetzelfde zijn. Bekijk dit goed zodat u de juist keuze kunt maken.

   Na het afronden van de Fitnesstrainer A opleiding ontvangt u een erkend Fitnesstrainer A diploma waarmee u zich in Fitned.nl kunt registreren op niveau 3.

   De opleiding wordt gegeven door Michel van Halderen, (40 jaar topsporttrainer).

  • Opleidingsinformatie

   Belangrijk:

   •     Vereiste vooropleiding: geen, toelating wordt bepaald op basis van behaalde diploma’s en ervaring
   •     Kosten: 950,- euro inclusief examenkosten en inclusief 21 % BTW, het is ook mogelijk in twee termijnen te betalen (N.B.)
   •     Duur: 3 maanden (drie)
   •     Datum: zaterdag 06-03-2021
   •     Cursusmateriaal: boek Fitnesstrainer A en eventuele handouts, bij prijs inbegrepen
   •     Stage: ja maar hoeveelheid uren in overleg met het stage-adres.
   •     Vrijstelling: Op aanvraag bij NL Actief.
   •     Diplomering: Fitned.nl niveau 3 diploma, rijkserkend

    

   N.B.
   Volgt u een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of hebt u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag u hiervoor de kosten, zoals lesgeld en kosten van de studieboeken onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

  • Examen

   Het examen bestaat uit 3 onderdelen:

   •     Theorie (60 multiple choice vragen)
   •     Praktijk (lesgeven)
   •     Portfolio (in samenwerking met stage-adres)

   Het praktijkexamen is de laatste proeve van bekwaamheid. Voordat hieraan meegedaan mag worden dienen eerst de theorie toets en het portfolio voldoende beoordeeld te zijn.

  • Portfolio

   Voor de exacte inhoud, criteria en vereisten portfolio, download hier de portfolio handleiding.

  • Overige informatie

   Voor meer informatie en inschrijving kunt u e-mailen naar info@wellnessproficenter.nl of bellen naar 0299-428876 (Michel van Halderen).