• 24JUN

  CROWDFUNDING INITIATIEF ACTIE!

  Beste mede leden,

   

  Wij zijn Thijs en Robbert actieve sporters en enthousiaste leden van Wellness Profi Center. In deze nare tijd willen wij Wellness Profi Center en haar team graag steunen, helpt u mee?

   

  Iedereen heeft in meer en mindere mate last van de gevolgen van het coronavirus, zo ook Wellness Profi Center. De door het rijk beloofde staatssteun en de tegemoetkomingen zijn een druppel op een gloeiende plaat. Deze financiële steun van het rijk is echter lang niet voldoende om alleen al de maandelijkse kosten te dekken, laat staan om alle extra kosten die de beperkingen meebrengen te voldoen.

   

  Het rijk belast helaas met haar beperkingen op dit moment de ondernemers en dan met name de sportschoolhouders. Zoals u weet mag er op dit moment alleen buiten gesport worden in kleine groepen. Ook is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer er weer binnen gesport mag worden. Mocht er al binnen gesport worden, dan zal dit uiteraard in aangepaste vorm dienen te geschieden. Tevens zullen de thans geldende regels naar alle waarschijnlijkheid zeker tot het eind van dit jaar duren, wellicht zelfs langer.

   

  Wellness Profi Center en haar team heeft vanaf het ingaan van de maatregelen alles gedaan om al haar leden aangepast te laten sporten. Zo heeft het team van Wellness Profi Center online trainingen gegeven en heeft Wellness Profi Center leden de mogelijkheid gegeven om sport apparatuur mee naar huis te nemen zodat er alsnog gesport kon worden.

   

  Wellness Profi Center doet er alles aan om haar leden te betrekken bij haar trainingen en diensten. Zo heeft Wellness Profi Center een tent en steigers laten plaatsen op haar terrein en is Wellness Profi Center druk doende om binnen in de sportschool extra ruimte te creëren, zodat er zo veel mogelijk leden gebruik kunnen maken van de trainingen en diensten als er straks weer binnen gesport mag worden.

   

  Voor Wellness Profi Center is het plaatsen van een tent, steigers en het creëren van extra ruimte een financiële aderlating. Het huren van een tent, steigers en het creëren van extra ruimte binnen is voor Wellness Profi Center dan ook een flinke investering. Dit zijn allemaal extra kosten die het rijk niet vergoedt en ook niet zal vergoeden. Echter door de investeringen van Wellness Profi Center en de inzet van het team van Wellness Profi Center kunnen wij in ieder geval weer lekker buiten sporten en straks ook binnen met meer mensen sporten.

   

  De steun die het rijk pretendeert te geven is helaas niet voldoende om zelfs de maandelijkse lasten te kunnen voldoen.

   

  Als leden van Wellness Profi Center wenden wij ons tot u en zouden wij u willen verzoeken om Wellness Profi Center te steunen en samen met ons haar een extra financiële vergoeding te schenken.

   

  Met onze hulp kan het Wellness Profi Center team ons blijven voorzien van trainingen en diensten en kunnen wij straks met z’n allen aangepast binnen en buiten sporten.

   

  Elke financiële bijdrage is welkom! U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op NL 44 INGB 0684 071 649 t.n.v. Wellness Profi Center onder vermelding van: Gift, ga zo door!

   

  Helpt u mee!

   

  Sportieve Groet,

   

  Robbert en Thijs